Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

За достъп до данните е необходимо да се регистрирате и/или да влезете в системата с е-мейл адрес и парола.
След регистрация има възможност да разгледате "Демо" база данни с пълните възможности на платформата.

Абонаментни планове


СЕК26 Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване

СЕК26.513 ЗАТРЕВЯВАНЕ С 80% ОРАНЕ, 20% РЪЧНО И ТОРЕНЕ С ОБ.ТОР, ТРЕТИ ЕТАП
СЕК26.515 ЗАТРЕВЯВАНЕ С 80% ОРАНЕ, 20% РЪЧНО И ТОРЕНЕ С АМ. СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА, ВТОРИ ЕТАП
СЕК26.516 ЗАТРЕВЯВАНЕ С 80% ОРАНЕ, 20% РЪЧНО И ТОРЕНЕ С АМ. СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА, ТРЕТИ ЕТАП
СЕК26.517 ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ
СЕК26.523 ЗАСАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ 100/70 СМ С ПО ДВЕ ЕДНО- И ДВУГОДИШНИ ШИРОКОЛИСТНИ ФИДАНКИ НА ОРНИ И НЕЗАТР. ЗЕМИ (без фиданките)
СЕК26.525 ЗАЛЕСЯВАНЕ НАСИПИ,ОТКОСИ И ПОДОБНИ ПЛОЩИ С ЕДНОГОДИШНИ ШИРОКОЛИСТНИ ФИДАНКИ (без фиданките)
СЕК26.526 ЗАСАЖДАНЕ НА ЕДНО- И ДВУГОДИШНИ НЕПИКИРАНИ ШИРОКОЛ. ФИДАНКИ ПРИ МАСОВО ОЗЕЛЯВАНЕ В ДУПКИ 30/30/30 СМ (без фиданките)
СЕК26.527 ЗАСАЖДАНЕ НА ЕДНО- И ДВУГОДИШНИ НЕПИКИРАНИ ИГЛОЛИСТНИ ФИДАНКИ ПРИ МАСОВО ОЗЕЛЯВАНЕ В ДУПКИ 30/30/30 СМ (без фиданките)
СЕК26.528 ЗАСАЖДАНЕ НА ЕДНО- И ДВУГОДИШНИ НЕПИКИРАНИ ШИРОКОЛ. ФИДАНКИ ПРИ МАСОВО ОЗЕЛЯВАНЕ В ДУПКИ 40/40/40 СМ (без фиданките)
СЕК26.529 ЗАСАЖДАНЕ НА ЕДНО- И ДВУГОДИШНИ НЕПИКИРАНИ ИГЛОЛИСТНИ ФИДАНКИ ПРИ МАСОВО ОЗЕЛЯВАНЕ В ДУПКИ 40/40/40 СМ (без фиданките)
СЕК26.531 ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ШИРОКОЛИСТНИ ФИДАНКИ ПРИ МАСОВО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ДУПКИ 50/50/50СМ (без фиданките)
СЕК26.532 ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТНИ ФИДАНКИ ПРИ МАСОВО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ДУПКИ 60/60/60 СМ (без фиданките)
СЕК26.541 ЗАСАЖДАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ШИРОКОЛ. ФИДАНКИ В ДУПКИ 80/80/80 СМ (без фиданките)
СЕК26.544 ЗАСАЖДАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА В ДУПКИ 80/80/80 СМ (без дръвчетата)
СЕК26.545 ЗАСАЖДАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА В ДУПКИ 90/90/90 СМ (без дръвчетата)
СЕК26.546 ЗАСАЖДАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТ. ДЪРВЕТА В ДУПКИ 100100/100 СМ (без дръвчетата)
СЕК26.552 ЗАСАЖДАНЕ НА ЖИВИ ПЛЕТОВЕ - ДВУРЕДНИ В КАНАВКИ 50/40 СМ (без посадъчния материал)
СЕК26.561 ЦВЕТНО ОФОРМЯНЕ С ЛЕТНИ ЦВЕТЯ (АЛИСУМ, АМАРАНТУС И ДР.), 20-30 БР./М2 (без разсада)
СЕК26.562 ЦВЕТНО ОФОРМЯНЕ С ЛЕТНИ ЦВЕТЯ (АЛИСУМ, АМАРАНТУС И ДР.), ПО 31-40 БР./М2 (без разсада)
СЕК26.563 ЦВЕТНО ОФОРМЯНЕ С ЛЕТНИ ЦВЕТЯ (АЛИСУМ, АМАРАНТУС И ДР.), ПО 41-50 БР./М2 (без разсада)
СЕК26.567 ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАСТ ОТ ТОРФ С ДЕБЕЛИНА 3 СМ ПРИ 3АТРЕВЯВАНЕ
СЕК26.611 МЕХАНИЗИРАНО ТОВАРЕНЕ НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ