Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

За достъп до данните е необходимо да се регистрирате и/или да влезете в системата с е-мейл адрес и парола.
След регистрация има възможност да разгледате "Демо" база данни с пълните възможности на платформата.

Абонаментни планове

База: База Октомври 2021
СЕК26 Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване

СЕК26.042 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА), С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 15 СМ
СЕК26.043 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА), С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 20 СМ
СЕК26.044 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА), С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 25 СМ
СЕК26.045 ИЗКЪРПВАНЕ НА СТАРА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - КРЪПКИ ДО 5 М2 И ДЕБ. 12 СМ - ръчно
СЕК26.046 ПРЕНАСТИЛКА - ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА С ПЛОЩ ДО 6 М2 БЕЗ ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО И ДЕБ. 10 СМ - РЪЧНО
СЕК26.051 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА
СЕК26.052 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 15 СМ
СЕК26.053 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 20 СМ
СЕК26.054 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 25 СМ
СЕК26.055 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 30 СМ
СЕК26.056 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 35 СМ
СЕК26.057 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА С ДЕБЕЛИНА ПЛЪТНО 40 СМ
СЕК26.061 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК
СЕК26.071 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С БАЛАСТРА
СЕК26.091 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ
СЕК26.095 ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛЪТНА СМЕС (без доставката)
СЕК26.096 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ
СЕК26.103 ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС (без доставката)
СЕК26.106 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧЕН (ИЗНОСОУСТ.) АСФАЛТОБЕТОН
СЕК26.115 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА ОТ ДРЕБЕН ПАВАЖ
СЕК26.116 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА ОТ СРЕДЕН ПАВАЖ
СЕК26.119 РАЗВАЛЯНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПАВЕТА ОТ ПАВАЖНА НАСТИЛКА ЗА ЕДЪР И СРЕДЕН ПАВАЖ
СЕК26.120 РЕМОНТ ПАВАЖ 1/2 ШИРОЧИНА НА ПЪТНОТО ПЛАТНО БЕЗ ОТБИТО ДВИЖЕНИЕ, СРЕДНИ ПАВЕТА
СЕК26.121 ОПЕСЪЧАВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА С ДЕБ. 1-3 СМ
СЕК26.122 ОПЕСЪЧАВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 1 СМ