Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

За достъп до данните е необходимо да се регистрирате и/или да влезете в системата с е-мейл адрес и парола.
След регистрация има възможност да разгледате "Демо" база данни с пълните възможности на платформата.

Абонаментни планове


СЕК04 Бетонови работи

СЕК04.006 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В7,5 (С6/8) ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ
СЕК04.007 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 (С8/10) ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ
СЕК04.008 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 (С10/12) ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ
СЕК04.009 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 (С16/20) ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ
СЕК04.026 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В7,5 (С6/8) ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ
СЕК04.027 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 (С8/10) ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ
СЕК04.028 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 (С10/12) ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ
СЕК04.036 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В7,5 (С6/8) ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ
СЕК04.037 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 (С 8/10) ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ
СЕК04.038 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 (С10/12) ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ
СЕК04.046 ПОДЛИВКА ЗА ФУНДАМЕНТИ ПОД МАШИНИ С БЕТОН КЛАС В 15 (С12/15)
СЕК04.048 ПОДЛИВКА ЗА ФУНДАМЕНТИ ПОД МАШИНИ С БЕТОН КЛАС В20 С(16/20)
СЕК04.066 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 С(8/10) ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ
СЕК04.067 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 С(12/15) ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ
СЕК04.068 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 (С16/20) ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ
СЕК04.069 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 (С25/30) ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ
СЕК04.075 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В10 (С8/10) ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ
СЕК04.076 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 (С12/15) ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ
СЕК04.077 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 (С16/20) ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ
СЕК04.078 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 (С25/30) ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ
СЕК04.079 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 (С16/20) ЗА СТЪЛБИЩА
СЕК04.080 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 (С25/30) ЗА СТЪЛБИЩА
СЕК04.087 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 (С16/20) ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ
СЕК04.088 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 (С20/25) ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ
СЕК04.089 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В30 (С25/30) ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ