Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА "Справочник за цени в строителството"

1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "Даниел СГ" ООД, собственик на платформата "Справочник за цени в строителството", наричана по-нататък Платформата от една страна и потребителите на услугата "Справочник за цени в строителството". Общите условия обвързват всеки потребител, който посещава Платформата, като с натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страницата, потребителят се съгласява и приема да спазва настоящите общи условия.

2. С отбелязване в полето "Приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

3. С отбелязване в полето "Приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е съгласен периодично да получава на е-мейла, с който е регистриран в системата, информация за актуализации или нови услуги, включени в платформата.

4. Услугата осигурява информация за цени на строителни и монтажни работи, цени за труд на строителни специалности, цени на строителни материали, цени на строителна механизация, единични анализни цени.

5. Услугата се предоставя за ползване от потребителите за период на достъп и срещу заплащане.

6. Услугата осигурява два вида достъп:
- версия ЦЕНИ - дава информация за средни цени на СМР (без подробни единични анализи), фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Версия ЦЕНИ се предлага с тримесечен (една актуализация) или годишен достъп (четири актуализации).
- версия АНАЛИЗИ - разширена версия, която предлага и допълнителна възможност за преглед и печат на подробни анализни цени за всеки вид СМР.
Версия АНАЛИЗИ се предлага само за едногодишен период (четири актуализации). Потребителят ще има достъп до информацията на версия АНАЛИЗИ само до края на периода на четвъртата актуализация, за който е направил плащане. След изтичане на този период, ако потребителят не поднови абонамент АНАЛИЗИ, профилът на потребителя ще премине във версия ЦЕНИ (без достъп до подробните анализни цени).

7. Услугата не предоставя възможност за записване на включените в номенклатурата СМР и ресурси (копиране, сваляне или други начини за съхранение на информация).

8. За да ползва услугата, потребителят трябва да се регистрира, да се съгласи с Общите условия за ползване и да заплати абонамент за желания от него период на достъп. Без платен абонамент всеки регистриран потребител ще може да види демонстрационната база с цени на СМР, материали, труд, механизация и единични анализи.

9. Одобрените начини за плащане на услугата са: в брой в офиса на "Даниел СГ" ООД, по банков път или чрез системата Еpay, като всички цени са крайни и са с начислен ДДС.

10. "Даниел СГ" ООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Платформата по всяко време без уведомление.

11. "Даниел СГ" ООД събира информацията, която потребителите са предоставили по време на регистрацията си в платформата. "Даниел СГ" ООД е регистриран администратор на лични данни. Информацията за лични данни, събрана от "Даниел СГ" ООД при използването на Платформата от потребителите, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Моля запознайте се с нашата Политика на поверителност в меню Помощ. "Даниел СГ" ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. "Даниел СГ" ООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпа на трети лица, не може да се търси отговорност от "Даниел СГ" ООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. "Даниел СГ" ООД не отдава, продава или по друг начин разпространява вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

12. "Даниел СГ" ООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент, преди да използвате Платформата. Фактът, че продължавате да използвате Платформата след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване.

13. "Даниел СГ" ООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от Платформата. "Даниел СГ" ООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях "Даниел СГ" ООД, за да бъде отстранен линка съм сайта-нарушител.

14. "Даниел СГ" ООД не носи отговорност за щети или загуби, възникнали вследствие от използването на Услугите и информацията на Платформата.

15. Дизайнът на Платформата е собственост на "Даниел СГ" ООД и е защитен с авторско право. Копирането, разпространяването, поместването на част или на целия програмен сорс код или на снимки изграждащи дизайна на Платформата е забранено.

16. Базите данни, информацията за цените и всяка друга информация, генерирана от екипа на Консорциум СЕК и публикувани в Платформата, са собственост на "Даниел СГ" ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано за конкретния случай).
Възпроизвеждането и копирането на материали от Платформата е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

17. Всички правни въпроси, които могат да възникнат вследствие на използването на Услугите, ще бъдат решавани по силата на законодателството и правната рамка на Република България и под изричната юрисдикция на българския съд.