Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

За достъп до данните е необходимо да се регистрирате и/или да влезете в системата с е-мейл адрес и парола.
След регистрация има възможност да разгледате "Демо" база данни с пълните възможности на платформата.

Абонаментни планове


СЕК26 Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване

СЕК26.123 ОПЕСЪЧАВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 2 СМ
СЕК26.124 ОПЕСЪЧАВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 1 СМ
СЕК26.126 ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОРЕЩА АСФАЛТОВА СМЕС С ДЕБ. 2 ДО 4 СМ - РЪЧНО (БЕЗ ТРАНСПОРТ, ВКЛ. РАЗКЪРТВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ)
СЕК26.127 ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОРЕЩА АСФАЛТОВА СМЕС С ДЕБ. 4 ДО 6 СМ - РЪЧНО (БЕЗ ТРАНСПОРТ, ВКЛ. РАЗКЪРТВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ)
СЕК26.131 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НАПРАВЛЯВАЩИ БЕТОНОВИ ИВИЦИ 15/20 (СКРИТИ БОРДЮРИ)
СЕК26.137 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 20/15
СЕК26.138 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/15
СЕК26.151 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20
СЕК26.152 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25
СЕК26.153 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35
СЕК26.154 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 20/15
СЕК26.157 ИЗВАЖДАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТОННИ БОРДЮРИ, ВКЛ. ПОЧИСТВАНЕТО ИМ
СЕК26.158 ИЗВАЖДАНЕ СКРИТИ КАМЕННИ ИЛИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ПРИ ПАВАЖНИ И АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ
СЕК26.161 ДРЕНАЖ С БЕТОННИ ТРЪБИ Ф150 ММ
СЕК26.162 ДРЕНАЖ С БЕТОННИ ТРЪБИ Ф200 ММ
СЕК26.192 НЕПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕ3 ПЕРЛИ 3А ХОРИ3ОНТАЛНА МАРКИРОВКА
СЕК26.194 ПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕ3 ПЕРЛИ 3А ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА
СЕК26.196 ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА НА ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ, 3АБРАНЕНИ ПЛОЩИ 3А ДВИЖЕНИЕ И ДР. БЕ3 ПЕРЛИ
СЕК26.203 СТОМАНЕНА СТОЙКА 3.00 М 3А ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА - НА Ф 4 СМ
СЕК26.211 МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ - ОСНОВА ОТ ЕДРО ТРОШЕН КАМЪК ИЛИ ОСНОВА КАЛДЪРЪМ 20 СМ
СЕК26.212 МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА 15 СМ
СЕК26.213 МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ - ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА
СЕК26.214 МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10 СМ
СЕК26.215 МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 20 СМ
СЕК26.216 РАЗКЪРТВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДЪРЪМ НА ИВИЦИ С ШИРИНА ДО 2 М