Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

Политика за поверителност

Политиката за поверителност ще Ви запознае с правилата и принципите, които прилагаме и спазваме, когато получаваме и обработваме Ваши лични данни. Тези правила и принципи са следствие от прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закон за защита на личните данни.

Кои сме ние:
ДАНИЕЛ СГ ЕООД е юридическо лице, собственик на онлайн платформата Справочник за цените в строителството.
ДАНИЕЛ СГ ЕООД е вписано в Търговския регистър с ЕИК 121852370.

По всички въпроси, свързани със съхраняването и обработването на Ваши лични данни можете да се свържете с нас на телефонен номер +359 2 958 25 49 или +359 878 455 162, на място на адрес: София 1680, ул. Искърски пролом № 8 или да ни пишете на електронна поща smr@sek-bg.com.

Данни, които събираме и обработваме:

ДАНИЕЛ СГ ЕООД събира чрез страницата си smr.sek-bg.com следните лични данни от своите клиенти:

  • Адрес на електронна поща - необходим е за вход в потребителския ви профил, който Вие създавате в онлайн Справочник за цените в строителството. Това е единственото задължително поле при регистрация.
  • Име и фамилия - не е задължително поле, но е препоръчително за по-удобна комуникация.
  • IP адрес - използва се за разследване на технически проблеми в случай на нужда.
  • Данни за фактура – необходими са, ако клиентът желае да получи такъв документ. Тази информация не представлява лични данни.

С регистрацията на потребителски профил в онлайн Справочник за цените в строителството Вие се съгласявате с Условията за ползване.

След регистрацията Вашия профил получава статус ДЕМО.

На този етап потребителят има възможност да разгледа функционалността на платформата с ограничен брой позиции СМР и да вземе решение дали ще използва платените абонаменти, които предлагаме.

Считано от 1-ви юни 2018 г. всеки регистриран потребителски профил със статус ДЕМО ще бъде активен 30 (тридесет) дни след създаването му. Преди изтичането на този период еднократно ще Ви изпратим напомнящо съобщение. След този срок от 30 дни профилите на потребители ДЕМО ще бъдат деактивирани и личните данни в тях ще бъдат заличени. Винаги след това можете да направите нова регистрация със същия електронен адрес.

Ако изберете някой от предложените абонаментни планове и извършите плащане, Вие сключвате с нас Договор за продажба от разстояние и се съгласявате данните, които сте ни предоставили да бъдат обработени с цел да е налице условие за използване на заплатената от Вас услуга.

Обработката на вашите лични данни се извършва от служител на ДАНИЕЛ СГ ООД, чиито непосредствени задължения са свързани с осигуряване на правилно функциониране на платформата и от екип на Relistix Ltd,изградил и поддържащ платформата. Достъпът до тази информация е защитен.

Данните, които събира ДАНИЕЛ СГ ЕООД се съхраняват в електронен вид и на хартиени копия на бланките за постъпили поръчки.

Вашите лични данни се съхраняват до момента, в който не решите да премахнете профила си от ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството.

Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни:

  • Право да бъдете информирани – тази политика за поверителност Ви информира за това, как обработваме вашата лична информация.
  • Право на достъп – ако желаете да имате достъп до личните данни, които ДАНИЕЛ СГ ЕООД съхранява за Вас, моля пишете на smr@sek-bg.com.
  • Право на актуализиране - ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, можете да ни уведомите и да поискате от нас да я коригираме или допълним.
  • Право на заличаване - ако Вие искате да заличите Вашите лични данни, моля пишете на smr@sek-bg.com. Ние ще закрием потребителския Ви профил и ще заличим Вашите лични данни от нашите информационни архиви.
  • Право на възражение - ако имате възражение относно начина, по който обработваме личните Ви данни, моля пишете на smr@sek-bg.com.
  • Право на оттегляне на съгласие - можете да оттеглите съгласието си да обработваме личните Ви данни по всяко време, моля пишете на smr@sek-bg.com.

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни - www.cpdp.bg

Седалище и адрес за кореспондениця: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg