Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

За достъп до данните е необходимо да се регистрирате и/или да влезете в системата с е-мейл адрес и парола.
След регистрация има възможност да разгледате "Демо" база данни с пълните възможности на платформата.

Абонаментни планове

База: База Юли 2021
СЕК09 Облицовъчни работи

СЕК09.821 РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ВАРОЦИМ. ИЛИ ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР
СЕК09.822 РАЗВАЛЯНЕ НА СТЕННА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО
СЕК09.823 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЦИМ. РАЗТВОР
СЕК09.824 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ОКОЛО МИВКИ И ДР.
СЕК09.825 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК ПО ВЪНШНИ СТЕНИ
СЕК09.826 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ БИЧЕНИ ПЛОЧИ ОТ ПЯСЪЧНИК
СЕК09.827 РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ВРАЧАНСКИ КАМЪК
СЕК09.841 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ
СЕК09.842 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ОБЛИЦОВКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ
СЕК09.843 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ОБЛИЦОВКИ КРАЙ МИВКИ И ПОДОБНИ
СЕК09.845 ПОДМЯНА НА ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ
СЕК09.846 ПОДМЯНА НА ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ПО КОЛОНИ
СЕК09.847 ПОДМЯНА НА ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ КРАЙ МИВКИ И ПОДОБНИ
СЕК09.848 ИЗКЪРПВАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ С ОТДЕЛНИ ПЛОЧКИ
СЕК09.849 ИЗКЪРПВАНЕ НА ТЕРАКОТНА ОБЛИЦОВКА С ОТДЕЛНИ ПЛОЧКИ
СЕК09.851 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК
СЕК09.852 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ ПЯСЪЧНИК
СЕК09.853 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ ВРАЧАНСКИ КАМЪК
СЕК09.854 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ МРАМОР
СЕК09.855 ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ОТ ГРАНИТ
СЕК09.861 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК
СЕК09.862 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ ПЯСЪЧНИК
СЕК09.863 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ
СЕК09.864 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ МРАМОР
СЕК09.865 ПОДМЯНА КАМЕННИ ОБЛИЦОВКИ ОТ ГРАНИТ