Бисквитки / Cookies: Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете.
Приемам Повече информация

Групи СМР
(номенклатура СЕК)

Справочник за цените в строителството
Уважаеми колеги, пред Вас е ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството. Платформата предоставя информация за цени на строително-монтажни работи, труд, материали, механизация.

Можете да избeрeте между две версии на работа:

версия ЦЕНИ - дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са идентични с актуализациите на печатното издание, като онлайн версията Ви дава достъп до два пъти по-голям набор ресурси и СМР;

версия АНАЛИЗИ - разширена версия, която освен ЦЕНИ, предлага и допълнителна възможност за преглед и печат на подробни анализни цени за всеки вид СМР.

Регистрирайте се в системата и вижте ДЕМО и абонаментни планове.

Размерът на допълнителните разходи е включен в общата цена.
Той е различен за отделните актуализации, като за всяка актуализация може да се види от таблицата на меню Помощ/Информация за данните.

Внимание: В цената не са включени печалба, ДДС и други специфични разходи!

Цените на СМР не задължават потребителите, а само ги информират.


Повече информация »


Прочетете!!!

Цените на СМР, в т. ч. и цени на материали, труд и механизация, се договарят свободно. Няма упълномощена държавна или обществена институция в Р България, която да определя цени или разходни норми в строителството.

Тази платформа Ви дава информация за средни реализирани цени, фиксирани в края на всяко тримесечие. Цените са средни и служат за сравнение, което означава, че те не задължават потребителите, а само ги информират. Всеки потребител би трябвало допълнително да се съобрази и със специфичните условия, при които работи.

Цените в платформата са идентични с цените в печатното издание, като онлайн версията ви дава достъп до два пъти по-голям набор ресурси и СМР.

Как се получава цената на СМР

Показаната цена на СМР е получена по калкулативен път чрез сбор на нейните елементи:
- цена на труда;
- цена на материалите;
- цена на механизация;
- допълнителни разходи.

Всяка от тези цени се получава като произведение от разходната норма и съответната пазарна цена на ресурса.

В цените на СМР не е калкулирана средна часова ставка, а часови ставки по специалности според разходните норми на СЕК. За информация средната часова ставка за първото тримесечие на 2024 г. беше: за София - до 12.00 лв., за страната извън София - до 10.00 лв.

В калкулативните цени на СМР не са включени размера на печалбата и ДДС.

Разходната норма

В строителната практика се приема натуралните разходи за единица продукция да се обособяват като разходна норма за вида СМР.

„Норма” в случая е традиционно и условно понятие. Тя е задължителна само при условие, че ползвателите са се съгласили взаимно с нея.

Наименованията на видовете СМР, както и разходната норма, могат да бъдат променяни, ако технологични изисквания налагат това.